Ngọc Anh khai trương dịch vụ "Lá nương" tắm
Trang chủ
Khai trương - Launching

Ngọc Anh khai trương dịch vụ "Lá nương" tắm

Từ xa xưa, đồng bào dân tộc Tày vùng Tây Bắc đã biết cách hái nhiều loại cây, hoa lá mọc trên nương và trong rừng già, đun lấy nước tắm gội toàn thân hoặc ngâm chân để bảo vệ và tăng cường sức khỏe.

Từ xa xưa, đồng bào dân tộc Tày vùng Tây Bắc đã biết cách hái nhiều loại cây, hoa lá mọc trên nương và trong rừng già, đun lấy nước tắm gội toàn thân hoặc ngâm chân để bảo vệ và tăng cường sức khỏe.


Hoàng Nhãn