Phễu thoát sàn, máy giặt chuyên dụng Zento TS103 (100x100)